El president de la Lliga Nacional de Futbol Professional, Javier Tebas, assegura en una carta que "l'operació LaLiga Impulso és una operació estratègica amb un soci per créixer en un futur, no un simple finançament com planteja el projecte alternatiu” que defensen el Reial Madrid, el Barça i l'Athletic.

En la missiva, Tebas respon a la carta difosa pel Reial Madrid, Barça i Athletic assenyalant que, “davant la nova carta que heu rebut remesa pel Reial Madrid CF i signada per l'Athletic Club i el FC Barcelona, poca cosa podem destacar, ja que es repeteixen els mateixos arguments amb l'única intenció de generar la màxima incertesa i confusió per aaconseguir, de qualsevol forma, que LaLiga Impulso no tiri endavant”.

Exposa que la proposta del Reial Madrid, Barça i Athletic és una operació de deute “i, per tant, exigeix garanties (com indica la presentació) i el Pla Impulso és una operació d'equity (capital) i, en conseqüència, l'inversor corre el risc del negoci, vagi bé o malament, sense garanties de devolució del principal”.

En aquest sentit, indica que l'estructura “plantejada pel Reial Madrid” gira entorn d'un finançament “super sènior”, que rep un dret preferencial sobre els clubs, “ja que accedeix als primers euros generats per la comercialització dels drets audiovisuals. No assumeix ni risc de negoci ni, en termes pràctics, risc financer. Això xoca frontalment amb l'estructura de finançament actual dels clubs”.

Per això, insisteix que aquesta operació no és possible per a molts dels clubs que mai podrien utilitzar el finançament per desenvolupar el seu projecte, i menys encara per a destinar aquests fons per a créixer com a club.

Per contra, afirma que l'operació LaLiga Impulso és una operació estratègica amb un soci per a créixer en un futur, “no un simple finançament com planteja el projecte alternatiu”.

Respecte a les consideracions jurídiques, torna a remetre's a la valoració dels experts d'Uria, que compten també amb l'assessoria de Latham & Watkins per a CVC, i afegeix que el Projecte La Lliga Impulso “és plenament compatible amb les facultats que atorguen a LaLiga la Llei de l'Esport i el Reial decret llei 5/2015. Com han declarat reiteradament els tribunals la finalitat del Reial decret llei 5/2015 és que el model de negociació conjunta pugui dur-se a terme i perquè pugui obtenir el rendiment més gran possible dels drets dels quals són titulars els clubs, la qual cosa exigeix un ampli marge de llibertat d'actuació a l'organitzador. Aquest és, precisament, l'objectiu del Projecte LaLiga Impulso”.

Referent a això, Tebas explica que “no es tracta, de cap manera, d'un projecte exclusiu de LaLiga. Com és evident, aquest projecte només es durà a terme si ho aprova l'Assemblea General per una àmplia majoria i comptarà amb el consentiment individual de tots i cadascun dels clubs participants. Es tracta, en definitiva i com no pot ser d'una altra manera, d'un projecte conjunt de LaLiga i els clubs”.

A més, sobre el capital invertit per CVC en el pla Impulso destaca que es fa arribar als clubs en forma de préstec participatiu regulat per l'article 20 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, que preveu que “els préstecs participatius amb vista a la prelació de crèdits se situaran després dels creditors comuns”. En conseqüència, assegura que tots els clubs poden prendre aquest préstec participatiu sense demanar consentiment als seus creditors comuns.

“Els clubs”, afegeix a la carta, “no atorgaran cap mena de peça ni de gravamen sobre els seus drets, que a més continuen sent 100% de la seva exclusiva titularitat. A més, no hi ha cap dret de compensació que creï una preferència legal sobre altres creditors dels clubs, sinó una simple mecànica de pagaments per compensació sense efecte davant de tercers creditors”.

Agrega que a diferència “de les moltes càrregues que altres clubs han atorgat sobre els seus drets (entre altres, algun dels signants de la carta d'aquesta data)”, els clubs que s'adhereixin al Pla Impulso no hauran d'inscriure càrrega o cap gravamen en el "Llibre Registre de Càrregues i altres operacions sobre drets de crèdit” a què es refereix l'article 29 del Llibre XI del Reglament General de la LaLiga.

Reitera que les peces existents que hagin atorgat els clubs que s'adhereixin a favor de tercers finançadors seguiran plenament en vigor i no es veuran afectades pel Pla Impulso.

Realitzable de manera immediata

En definitiva, el president de LaLiga sosté que el Projecte LaLiga Impulso s'emmarca dins de l'esfera privada d'acte-organització de la Lliga i s'empara en la plena capacitat de LaLiga i els clubs d'organitzar les seves relacions econòmiques, per la qual cosa subratlla que és una operació que és realitzable de manera immediata i amb ple respecte a les normes .

D'altra banda, diu que l'acusació de frau de llei que ha rebut “no és nova, sent un retret habitual realitzat pel Reial Madrid a LaLiga juntament amb el de ‘conducta expropiatòria’, abús de dret o mala fe, davant dels quals, no obstant això, els mateixos òrgans judicials no només els han desestimat, sinó que han arribat, fins i tot, a desqualificar la mateixa conducta del Reial Madrid, en considerar que és precisament, el club qui incorre en mala fe i abús de dret”.

Afegeix que dins “de les gairebé quaranta resolucions existents” en les quals es confirma tant la titularitat de drets “com l'abast competencial de LaLiga, base sobre la qual s'enquadra i dona suport al Projecte Impulso, podem destacar alguns exemples significatius d'això” i relata que en impugnar els Estatuts de LaLiga després de l'entrada en vigor del Reial decret llei, en sentència de 31 de maig de 2021, "no només es desestima la demanda del Reial Madrid, sinó que se li retreu haver incorregut en abús de dret i mala fe i haver fins i tot arribat a bloquejar el repartiment d'ingressos entre la resta dels clubs mitjançant ‘estratègies processals en diferents ordres judicials’.

També exposa que “va ser objecte de retret el particular ús del dret d'informació en la seva condició d'afiliat respecte a la impugnació dels comptes anuals de LaLiga, tant per la mateixa Audiència Provincial com per Jutjats de Primera Instància".

Assegura Tebas que “LaLiga no pot estar sotmesa a un club que després de més de tres anys planificant clandestinament l'operació de la Superliga. Va presentar el projecte fa uns 6 mesos sabent que resultava letal per a la nostra lliga com han demostrat nombrosos informes de tercers. Amb arguments enganyosos, disfressant el moviment de salvació per a tots els clubs i amenaçant jurídicament a LaLiga. Exactament el mateix que ara”.

“Ja us anunciem”, continua, “fa setmanes que prevèiem dies de conflicte mediàtic i soroll orientat a fer-nos perdre el focus de l'objectiu comú de treballar per una Lliga millor i més forta. I ho estem veient: difusió artificial a les xarxes socials, ús dels ressorts mediàtics de sempre, generació de confusió, amenaces legals, pressions de tota mena… afortunadament, ja és un modus operandi que tots coneixem”.

En la carta, Tebas conclou dient que “ens queden encara dies complicats per davant, perquè no cessaran en la seva obstinació pel que haurem de continuar treballant per l'objectiu comú d'una Lliga forta, competitiva i amb futur”.