La Federació Internacional de Futbol (FIFA), a través de la seva Comissió Disciplinària, ha suspès aquest dissabte "amb caràcter provisional" el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, "de tota activitat relacionada amb el futbol a nivell nacional i internacional".

"El president de la Comissió Disciplinària de la FIFA, Jorge Ivan Palacio (Colòmbia), en ús de les facultats atorgades per l'article 51 del Codi Disciplinari de la FIFA (CDF), ha acordat a dia d'avui (dissabte) la suspensió provisional del Sr. Luis Rubiales de tota activitat relacionada amb el futbol a nivell nacional i internacional", ha indicat el màxim organisme futbolístic a nivell mundial en una nota de premsa.

A més, la FIFA ha dictat també dues directives addicionals mitjançant les quals ordena a Rubiales que s’abstingui, a través d’ell mateix o de tercers, de contactar o intentar contactar amb la jugadora Jennifer Hermoso o el seu entorn.

També s’ordena a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que de manera directa o indirecta s’abstingui de contactar amb Hermoso o el seu entorn. La comissió disciplinària de la FIFA, conclou, no oferirà més informació sobre aquest procediment disciplinari fins que adopti una decisió final sobre el mateix.

El CSD ja ha elevat al Tribunal Administratiu de l’Esport la petició raonada per dues possibles infraccions molt greus, el que possibilita l’adopció d’una mesura de suspensió cautelar i provisional de Rubiales com a president de la federació, tot i que la FIFA ha actuat abans.