Descobreix els perills del temut 'Efecte Túnel'

Aquest efecte pot produir multitud d'accidents a les carreteres

L'Efecte Túnel és molt perillós en la conducció

L'Efecte Túnel és molt perillós en la conducció / azerbaijan_stockers

Pablo Constantino

A l'hora de conduir hem de ser previsors i anar amb compte. De perills a la carretera n'hi ha un munt. A vegades poden ser per la climatologia, d'altres per fallades dels vehicles i altres, pels conductors. En aquest cas et venim a explicar els perills de l'efecte túnel. Aquest, afecta la visió perifèrica dels conductors i les conseqüències poden ser devastadores.

L'efecte túnel passa quan un conductor es desplaça a alta velocitat, reduint el seu camp de visió perifèrica i obligant a concentrar-se únicament en allò que té directament davant seu. Aquesta visió limitada crea una mena de túnel visual, on els laterals queden borrosos i els detalls es perden. Això no només redueix la capacitat de reacció davant d'imprevistos, sinó que també augmenta significativament el risc d'accidents.

La ciència darrere del fenomen conegut com a Efecte Túnel

Estudis realitzats per la Direcció General de Trànsit (DGT) i diverses universitats han demostrat que la visió perifèrica disminueix dràsticament a mesura que augmenta la velocitat del vehicle. A 65 km/h el conductor té un camp de visió d'uns 70 graus. No obstant això, a 130 km/h, aquest camp es redueix a 30 graus. Aquesta disminució del camp visual pot fer que un conductor no vegi un cotxe que s'incorpora des d'un lateral o un vianant que travessa inesperadament.

Descobreix com evitar l'Efecte Túnel

Descobreix com evitar l'Efecte Túnel / freepik

Conseqüències a la seguretat viària de l'Efecte Túnel

Les conseqüències de l'efecte túnel són alarmants. Els conductors afectats per aquest fenomen poden no notar canvis a l'entorn, com ara senyals de trànsit, moviments d'altres vehicles o, fins i tot, condicions meteorològiques adverses. Aquesta manca de percepció augmenta la probabilitat de col·lisions i altres incidents vials.

Un informe recent de la Fundació per a la Seguretat Viària indica que l'efecte túnel és un factor contribuent en un nombre significatiu d'accidents en autopistes i carreteres d'alta velocitat. El 2023, s'estima que el 15% dels accidents greus en aquestes vies van estar relacionats amb la disminució del camp visual del conductor.

Prevenció i educació sobre l'Efecte Túnel

Per mitigar els riscos associats amb l'efecte túnel, és crucial que els conductors estiguin educats sobre el fenomen i els seus perills. La DGT ha llançat campanyes informatives i programes de formació per a conductors, enfocant-se a la importància de mantenir velocitats adequades i ser conscients de les limitacions de la visió perifèrica.

A més, els avenços tecnològics als vehicles moderns, com els sistemes d'assistència a la conducció (ADAS), poden ajudar a compensar les limitacions humanes. Sistemes com l'avís de canvi de carril i la detecció d'angles morts poden proporcionar una capa addicional de seguretat, alertant el conductor de possibles perills que puguin escapar-se de la seva visió reduïda.

L'efecte túnel és un recordatori que la conducció segura no només depèn de les nostres habilitats, sinó també de la nostra comprensió dels riscos invisibles. Amb educació adequada i ús de tecnologies avançades, és possible reduir significativament els perills associats a aquest fenomen i garantir carreteres més segures per a tothom. La pròxima vegada que acceleris, recorda: més velocitat no només vol dir arribar abans, sinó també veure menys.