Cristina Arnau (Berga, 1976), actual directora del Departament de Secretaria Tècnica i Planificació de Negoci de CaixaBank, serà la primera ponent a intervenir durant la jornada de l’eWoman. Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, va començar a treballar a la Caixa d’Estalvis de Manresa el 1998, però ja el mateix any s’incorporava a CaixaBank. 

De quina forma ha influenciat el fet de ser dona en la seva carrera professional?

Afortunadament, s’han anat normalitzant totes les posicions directives en figures femenines. Fa no tants anys, ser dona i mare semblava incompatible amb desenvolupar una tasca directiva. En el meu cas, ser dona en un sector principalment masculí ha implicat superar molts estereotips.

El paper de la dona en el sector bancari ha canviat en les últimes dècades? 

El sector bancari va ser molt masculí anys enrere, però, afortunadament, ha anat canviant, tot i que encara queda recorregut per fer. Segons l'informe elaborat per DBRS Morgningstar aquest 2022, els bancs espanyols se situen entre les últimes posicions del sector a Europa a incorporar dones a llocs executius. A Espanya, només el 14% dels llocs amb funcions executives als bancs estan exercits per dones.

«No fa tants anys, ser dona i mare semblava incompatible amb desenvolupar una tasca directiva»

Quina ha estat l’evolució en el cas de CaixaBank?

Actualment comptem amb un 41,6% de dones directives, percentatge que en els darrers anys ha anat creixent. A l’entitat tenim un programa de diversitat anomenat Wengage que es basa en la meritocràcia i la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat en totes les seves dimensions: de gènere, funcional, generacional, LGBTI, cultural... Wengage inclou mesures internes per involucrar i sensibilitzar totes les persones sobre el valor de la diversitat, per fomentar la flexibilitat i la conciliació i per reforçar el rol de la dona a l’empresa. 

Quines accions es podrien impulsar per aconseguir la igualtat d'oportunitats laborals en el sector?

El més important perquè això passi és sens dubte que les organitzacions creïn i es comprometin amb el lideratge femení i l'augment de la presència de dones en posicions directives. I aquest compromís és bàsic que es prengui des de l'alta direcció de les companyies. A CaixaBank fa 6 anys que s’ha incorporat la igualtat de gènere als plans estratègics. En aquest sentit, s’organitzen diversos tallers amb directives per assenyalar aquelles palanques i barreres que han tingut durant la seva vida professional i d’aquí va sortir el programa Wengage, el paraigua que recull totes les iniciatives de diversitat i inclusió del grup CaixaBank. 

«Cal ser perseverar i superar totes les limitacions imposades pels estereotips de gènere a la societat»

Què recomanaria a les emprenedores del territori i a les assistents a la jornada eWoman? 

En primer lloc, que tinguin clar què els agrada i lluitin per aconseguir-ho. Cal ser perseverants i superar els biaixos i creences limitants per estereotips de gènere que tenim a la societat. En segon lloc, que aixequin la mà, ja que veuran que hi haurà directius que les ajudaran i els donaran l’oportunitat. En tercer lloc, que ser mare és una experiència meravellosa i que és i ha de ser compatible amb tenir una carrera professional. Com a punt final, que créixer professionalment, més enllà del gènere, va acompanyat de molt d’esforç. No és just que t’excloguin només pel fet de ser dona, però tampoc és just que et promocionin només pel fet de ser dona. Cal que els mèrits siguin reconeguts sense tenir en compte el gènere. Llavors és quan podrem parlar de plena igualtat.