La consellera de Justícia, Ester Capella, i el president del Consell de l'Advocacia Catalana, Julio J. Naveira, van signar ahir un conveni de col·laboració en què les dues parts es comprometen a promoure la mediació en la resolució de conflictes, per evitar l'obertura de nous processos judicials. Segons dades de la Unió Europea, menys d'un 1% dels conflictes civils i mercantils es resolen per la via de la mediació.

El conveni compromet el departament de Justícia i els col·legis d'advocats de Catalunya a formar advocats i professionals del món del dret en matèria de mediació. El text també preveu campanyes publicitàries i plans pilot per divulgar i promoure aquest mètode entre la població catalana. El departament de Justícia i el Consell de l'Advocacia constituiran una comissió per fer el seguiment i avaluar les accions que es derivin del conveni, que tindrà vigència fins al 31 de desembre del 2019.

La mediació és una opció per solucionar conflictes com separacions, divorcis, casos d'atenció i cura de la gent gran, adopcions o conflictes relatius a lloguers.