El Servei Català de Trànsit (SCT) coordina aquesta setmana una campanya policial de controls de velocitat. El SCT ha posat en marxa l'actuació de prevenció per controlar la velocitat excessiva a les vies interurbanes i urbanes, i la realitzen conjuntament els Mossos d'Esquadra i les policies locals.

Segons Trànsit, la velocitat excessiva és un dels principals factors de la sinistralitat viària i, a més, fa augmentar la gravetat de les lesions. Durant l'any 2018, la velocitat va ser la causa principal en el 14% dels sinistres amb víctimes a les zones interurbanes a Catalunya.

A part, l'any passat es van comptabilitzar en el conjunt del país un total d'1.036.992 expedients sancionadors per infraccions de velocitat interurbanes. El 2018, es van realitzar dues campanyes de control de velocitat, una del 7 al 13 de maig i l'altra del 6 al 12 d'agost. Es van denunciar un total de 40.381 vehicles (17.850 vehicles el maig i 22.531 l'agost).

Els Mossos d'Esquadra també han posat en marxa l'operatiu Premot, que s'aplica a tot Catalu-nya per controlar l'actitud dels motoristes sobre l'asfalt, i que s'allargarà fins a l'octubre. Dins d'aquest operatiu, a la Catalunya Central els Mossos d'Esquadra vigilaran especialment la carretera de Can Maçana -de referència per als motoristes veterans-, i la de la Llosa del Cavall, una altra on se'n concentren una gran quantitat els caps de setmana.