El 39% dels menors interns en centres de justícia juvenil són menors estrangers no acompanyats (mena), segons dades del departament de Justícia de la Generalitat del 30 d'abril. En aquella data hi havia 276 menors privats de llibertat, dels quals 109 eren mena. En total, només l'1,6% dels 6.640 menors estrangers que han arribat a Catalunya des del 2016 han acabat en un centre d'aquest tipus.