Catalunya va ser la comunitat autònoma amb més desnonaments durant el primer trimestre del 2019, 3.557, que representen el 22,9% del total de l'Estat.

Els llançaments per impagament del lloguer van experimentar un augment del 5,2% en el primer trimestre de l'any, mentre que els derivats de les execucions hipotecàries van baixar el 19,2%, segons el Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Així es desprèn de l'informe «Efectes de la crisi econòmica en els òrgans judicials», del CGPJ, que mostra que el nombre de llançaments practicats durant el primer trimestre del 2019 va ser de 15.065, la qual cosa suposa un descens global del 2,2% respecte al mateix trimestre de l'any passat. El 65,9% (10.224) va ser a conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que el 27,9% (4.341) es va derivar d'execucions hipotecàries.