L'endeutament hipotecari ha augmentat un 2,4% a Catalunya durant el primer trimestre del 2019 en comparació del darrer del 2018, segons dades del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Immobles de l'Estat. La hipoteca mitjana a Catalunya es va situar en 153.324 euros.

Les xifres contrasten amb la mitjana estatal, ja que es va produir una reducció del 2,2% de l'endeutament hipotecari per habitatge en situar-se en 126.250 euros, després de sis trimestres consecutius amb pujades. Catalunya es va situar així en la segona posició entre les comunitats amb més nivell d'endeutament hipotecari, precedida per Madrid (194.375 euros), i el grup és liderat per Navarra (7,2%). Els actuals nivells d'endeutament hipotecari es mantenen encara per sota dels màxims històrics registrats. Tot i això, des dels mínims de poc més de 100.000 euros del 2014, s'han assolit novament nivells de més de 125.000 euros, el que suposa «un increment significatiu durant els darrers quatre anys».

Pel que fa al tipus d'interès, el fix ha continuat creixent fins a suposar el 40,6% de totes les noves hipoteques contractades a l'Estat espanyol.