El pes dels desnonaments per impagaments de lloguers a les comarques centrals s'ha reduït molt lleugerament des del 2013, ja que han passat de suposar el 66,6% del total al 63,1%.