Josep Maria Campdepedrós està al capdavant de la Policia Local de Sant Fruitós des de fa tres anys. La concentració de robatoris en pocs dies va alarmar els veïns de Pineda i les Brucardes, que ara estan més tranquils

L'estiu passat van saltar totes les alarmes pels robatoris a Pineda i a les Brucardes. A principi de maig n'hi va haver tres. Han estat fets aïllats o s'ha trencat la calma?

De robatoris, arreu n'hi ha molts, però el problema a Sant Fruitós va ser que es van concentrar en un temps concret i va fer que hi hagués la sensació de molta incidència. El cert és, però, que de novembre i a abril la xifra va ser gairebé 0, 1 en concret. I jo entenc que aquest període de tanta tranquil·litat tampoc és normal.

Des de principi d'any quants se n'han comès?

Vuit de coneguts i l'any passat en van ser 10. Hem de tenir en compte que a arreu la xifra de robatoris ha baixat i l'índex de resolució de casos ha augmentat, amb la qual cosa hi ha menys robatoris i s'està identificant més els autors.

Les càmeres hi ajuden?

Les càmeres actuen en dos sentits: un és que després del delicte tenim una eina que està a l'abast nostre i dels Mossos d'Esquadra per poder identificar els presumptes autors. I l'altre és que ens permet fer una feina preventiva perquè si identifiquem un vehicle que ha estat present en una hora i lloc determinat quan han passat uns fets concret, el podem veure el proper cop que entri a Sant Fruitós. Però les càmeres per si mateixes no fan res. Tenen una feina molt important darrere i a Sant Fruitós l'estem fent. Cal col·laboració d'altres cossos i de la ciutadania, perquè la seguretat pública també la configura el ciutadà.

Creu que al municipi hi ha sensació d'inseguretat?

Crec que va per barris. És una frase feta però defineix la situació perquè la sensació és molt subjectiva i depèn del context. Si vius en un nucli amb molt de trànsit, llum, soroll, la sensació és una. Si vius, com també és el cas de Sant Fruitós, en una casa a quatre vents i amb diferents entrades, la prevenció és més difícil que en un bloc de pisos i la sensació pot ser una altra. Els lladres sempre van al davant de la policia i amb les càmeres intentem reduir distàncies i Sant Fruitós es pot sentir una mica més segur amb aquesta bar-rera virtual que construïm.

Quin és el principal problema de Sant Fruitós en seguretat?

Amb les dades a la mà, el primer delicte són els furts, amb 82 del març del 2018 al març del 2019. En segon lloc hi ha les estafes, 71, i els robatoris amb força són els quarts. Però dir que a Sant Fruitós el que més preocupa són les estafes és mentida. En canvi, el robatori a l'interior de domicilis són els que generen més sensació d'inseguretat perquè hi ha implícit que han vulnerat el teu domicili i la intimitat, i això té una gran transcendència socialment. No hi ha correlació entre la percepció d'inseguretat i els fets reals.

Són la tercera policia del Bages

M'agradaria tenir-lo i s'ha de tractar amb l'equip de govern però la selecció està totalment desvinculada de la prefectura. Hi he pensat apel·lant als plans d'igualtat i perquè el gènere masculí aporta uns valors i el femení uns altres. Però tampoc vull ser hipòcrita i dir que la plantilla ha de ser 50-50. El procés selectiu no premia ni una cosa ni l'altra. Si hi ha 10 places i aproven 10 homes, tindrem 10 homes perquè no es poden crear places només per a dones i així, si no tens un cop d'atzar, és complicat trobar més equilibri. Tot i això es poden fer campanyes informatives com a Manresa perquè les dones s'apuntin als processos.

Què aporta el gènere femení que no aporta el masculí?

Seria entrar en disquisicions molt generalistes. Quant a assistència, per exemple, com que les víctimes de violència de gènere són més dones que homes, està demostrat que l'atenció a la víctima és més desitjable que la faci una persona del mateix sexe. Per a una dona que acaba de ser agredida per un home, tancar-la en un despatx perquè l'atenguin dos homes no és el més adequat. L'important és tenir recursos perquè homes i dones aporten coses diferents.

En cinc anys han de tenir nova comissaria. Què ha de suposar el canvi?

Hem estat treballant per dotar la policia de les instal·lacions que es mereix. Suposarà canviar de l'espai d'ara, que l'equip de govern que hi havia en el seu moment va decidir que havia d'encabir la policia, a un de provisional adaptat a les necessitats de l'organització per passar a un que s'haurà construït com a comissaria.

Quines limitacions tenen?

Falta d'espai, estem partits en dos llocs i és un hàndicap. Tampoc tenim una zona habilitada per a l'atenció de víctima o la retenció de detinguts, ni zona d'administració pròpia, entre d'altres.

Han convocat la plaça de sergent. Què permetrà?

Ara hi ha tres caporals, un dels quals fa de cap, de manera que operativament es fa molt difícil que a cada torn n'hi hagi un perquè significa que el cap també ha d'atendre altres responsabilitats. I si hi ha un sergent, llavors sí que hi podrà haver tres caporals amb un al capdavant de cada torn. La idea és estructurar una policia que potser no pot atendre el públic les 24 hores del dia però si el màxim d'hores possible.