A la llista de ciutats catalanes de més de 30.000 habitants amb d'infraccions penals, també s'hi troba Igualada, on, en el primer semestre d'aquest any, la xifra ha crescut l'1,1% respecte del mateix període del 2018. Tot i això destaca l'increment percentual de robatoris amb força, que ha estat del 64,3%. Tot i això, la xifra de robatoris per mil habitants, amb 0,58, es manté molt per sota de la mitjana catalana, que és d'1,63, fet que la situa en una de les últimes posicions del rànquing de les ciutats catalanes de més de 30.000 habitants en robatoris per cada 1.000 veïns.