Tot i el tancament dels accessos a la zona dels edificis que queden dempeus de l'antiga fàbrica Vi-nyes, hi ha espais de la zona que continuen oberts. Són els de la part posterior i són fàcilment accessibles des del camí que és la continuació del carrer de Ramon d'Iglésias i que no està asfaltat.

A la zona hi ha alguns horts, però també hi ha uns antics grans dipòsits d'aigua, que ara estan buits i que són un perill per a qui s'hi acosti. Aquests grans dipòsits són al costat d'un dels ramals de la Sèquia i els en separa una gran paret, la part superior de la qual és fàcilment transitable.

A més a més, uns grans grafits a totes i cadascuna de les parets que hi ha en aquests dipòsits són la prova més evident que s'ha accedit a l'interior d'aquests grans dipòsits descoberts i que actualment estan totalment secs i plens de brutícia i vegetació.

Al recinte també hi ha antigues construccions que per la part posterior queden per sota del nivell del terra i que amb el pas del temps han perdut la seva coberta i suposen un perill per a les persones que s'acostin a la zona. Això sí, a la part posterior del recinte també hi ha una tanca d'obra que impedeix l'accés a la zona on hi ha les portes, ara tancades, d'accés als edificis que encara es mantenen dempeus. A la part superior també hi ha un altre edifici i, malgrat que no té porta, al seu lloc hi ha una tanca metàl·lica que impedeix accedir a l'interior.