Al llarg de l'any passat, un total de 826 dones van denunciar casos de violència masclista, ja sigui agressió física o psicològica, per part de les seves parelles en alguna de les comissaries dels Mossos d'Esquadra de la Catalunya Central. Es tracta d'un creixement del 2,23% respecte de l'any anterior, quan es van denunciar un total de 808. Això suposa que de mitjana es van presentar 2,2 denúncies diàries, una xifra lleugerament superior a la d'aquest any, quan fins al 19 de novembre s'havien produït 706 denúncies, que suposen una mitjana de 2,18 cada dia, de manera que l'any es podria tancar amb una xifra similar a la del 2018.

La xifra del 2018, a més, va ser la més elevada des del 2012, quan es van produir, segons dades del mateix cos policial, un total de 817 denúncies per maltractaments a la parella. Les dades, en els darrers anys, s'han estabilitzat a l'entorn de les 800 denúncies, amb diferents alts i baixos, després que a final de la dècada passada se superessin amb escreix les 900 denúncies i s'arribés a les 958 el 2008. Des de llavors, la tendència ha estat descendent, encara que al llarg dels anys s'han produït diferents alts i baixos, i es va marcar el mínim de 720 el 2013.

En les dades per comarques destaca el Berguedà, ja que, ara que encara falta un mes i 10 dies per acabar l'any, ja s'han superat amb escreix les denúncies que es van presentar durant tot l'any passat. I és que si l'any es va tancar amb 44 denúncies, ara ja s'hi han denunciat un total de 50 casos, és a dir, sis més.

Al Bages, des de principi d'any i fins ara s'han presentat 299 denúncies i la xifra global podria ser molt similar a la de l'any passat, que se'n van registrar un total de 310. La xifra de l'any passat suposa un important descens respecte del 2017, ja que es va passar de 341 a 310 denúncies, un descens que contrasta amb l'increment que es va produir al conjunt de la Catalunya Central.

L'Anoia és la segona comarca de l'àmbit de Regió7 on enguany hi ha hagut més denúncies, amb un total de 155. Aquesta xifra, ara per ara queda lluny del total de denúncies que es van presentar en tot el 2019, quan van ser de 155.

Al Solsonès gairebé s'ha igualat la xifra del 2018, ja que si en tot l'any passat hi va haver 16 denúncies, quan falta poc menys d'un mes i mig per acabar l'any 14 dones han anat a la comissaria dels Mossos per denunciar algun tipus de violència al si de la parella.

Finalment, al Moianès hi ha hagut un total de 9 denúncies, mentre que en tot el 2018 se'n van presentar un total de 15.

Davant d'aquestes dades, la responsable de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra a la regió central, Mònica Rosell, destaca que «cada any hi ha fluctuacions» i que la xifra de casos que s'acaben denunciant depèn de diferents factors.

Rosell assegura també que no es pot generalitzar perquè cada «cas és concret», però sí que explica que quan reben una denúncia s'activa tot un protocol de protecció a la dona que ha patit violència de gènere. En aquest sentit, Maribel Ariza, agent de la mateixa oficina que Rosell, explica que un cop tenen constància d'un cas, ja sigui per denúncia o perquè han rebut una altera, s'activa un protocol que s'adapta a la situació de cada persona en funció del risc. La protecció la poden posar els mateixos Mossos per iniciativa pròpia arran del valoració dels riscos o a instàncies de l'autoritat judicial.