? El nombre de víctimes mortals ha augmentat a la Catalunya Central perquè hi ha hagut més sinistres greus, però no pas perquè s'hi hagin registrat més accidents. De fet, el nombre d'accidents ha baixat respecte de l'any anterior i és una tendència que s'observa des del 2017. En aquest dar-rer any, el nombre d'accidents de circulació a la xarxa viària de les comarques centrals ha disminuït el 10%, i ha passat de 1037, el 2018, als 933, aquest darrer any. Excepte a la comarca de l'Anoia, que amb 213 sinistres (amb víctimes mortals i sense) manté la xifra de l'any passat, a la resta de comarques el nombre disminueix. Pel que fa al còmput total d'accidents, el Bages és el lloc on més n'hi ha de la regió, amb 304 (327, el 2018), i en segona posició hi ha l'Anoia. A les carreteres del Baix Llobregat Nord hi ha hagut 165 accidents de circulació (el 2018, 199). A la resta de comarques la sinistralitat és molt més baixa i cap supera el centenar d'accidents. Al Berguedà, se n'han registrat 78, i al Solsonès, 48. De la darrera dècada, el 2017 és quan es van produir més accidents de circulació, n'hi va haver 1.044. El 2011 va ser l'any que la Catalunya Central va tenir menys sinistres a les carreteres, se'n van registrar 822.