Comencem pel principi. Com es regula la figura del vigilant municipal?

No hi ha un reglament o estatut específic. Les competències són rebuscades i interpretatives. S'ha de recórrer a massa lleis i articles per defensar el que fem.

Quines són tantes lleis?

Parteix de la llei de base de règim local, que determina les competències dels municipis, especialment a partir de l'article 25, on diu que es pot introduir la figura de la policial local i la dels vigilants. També hi ha la llei orgànica de cossos i forces de seguretat, que diu que al municipi que no té mitjans per a policia local les competències seran assumides per vigilants.

Quines més?

També hi ha la llei de seguretat viària, que ens dona plenes competències en trànsit, o la llei que regula el règim jurídic de les administracions públiques, que reserva en exclusiva determinades funcions, com la d'autoritat pública, al personal funcionari i, donat el que fem, per ser vigilant cal ser funcionari de carrera.

Hi ha vigilants que no són funcionaris?

Malgrat que la llei no deixa dubtes que ho hem de ser i això requereix un procés determinat, hi ha casos en què es contracten vigilants en una entrevista i sense ni fer examen. Tot i això, sí que hi ha ajuntaments que ho fan tot correctament.

Què implica que un vigilant no sigui funcionari?

Doncs que els fets constatats per funcionaris tenen valor provatori, i si el vigilant no ho és, és a dir, té un contracte laboral com el d'una empresa, els seus documents no tenen valor provatori.

Quines altres diferències hi ha a l'hora de fer la contractació entre vigilants i policies?

Un policia o un mosso va a l'Escola de Policia abans d'exercir. El vigilant no, i a més hi ha ajuntaments que fan contractes laborals temporals. Quan el vigilant comença a tenir expereència, el contracte s'acaba i n'agafen un altre. Això perjudica el servei. I en la contractació, si en el procés hi ha un examen, l'aspirant té alguns coneixements però si se l'agafa fent només una entrevista, difícilment en té. I s'hi ha d'afegir que el primer dia se li dona uniforme, les claus del cotxe i se'l posa a patrullar sol! Als Mossos o en una policia és impensable, està preparat i va amb un company. Considerem que el vigilant ha de ser una persona que ha estudiat per fer unes funcions qualificades, amb coneixements tècnis, jurídics i administratius. Un vigilant ha de prendre decisions en cosa de segons on es barregen funcions de jutge, psicòleg i educador social.

I d'aquí ve el problema?

Sí. El vigilant ha de saber identificar les situacions: quin il·lícit s'ha comès, com actuar i quines són les conseqüències. Això és del més important i complicat. Per exemple, si veiem una baralla o algú a qui roben, no tenim competència per evitar el delicte però hem d'auxiliar les víctimes i posar-nos a disposició dels Mossos quan arriben.

Així, perquè quedi clar, quines són exactament les funcions d'un vigilant municipal?

Les funcions administratives són les mateixes que les d'un policia local, com donar compliment a les ordenances. En l'àmbit penal, en canvi, no es tenen les mateixes competències que un policia però sí que estem obligats a col·laborar amb les forces de seguretat i auxiliar el ciutadà. Una diferència, per exemple, és que un policia pot actuar estigui o no de servei. Nosaltres, només ho podem fer si estem treballant.

Quins són els greuges?

Patrullem sols i desarmats, no tenim armilla, i això que estem en alerta 4 antiterrorista, i a vegades ens hem d'enfrontar a situacions on hi ha gent que va amb ganivets o fins i tot pistoles. En molts municipis els locals no estan prou adequats: són petits, sense vestidors o no hi ha espai reservat per atendre la gent, entre d'altres. Però als ajuntaments els surt més barat tenir vigilants que Policia Local. Una altra qüestió és la jubilació. Els policies ho poden fer als 60 anys. L'estatut del treballador públic diu que no es poden discriminar col·lectius amb característiques similars, i nosaltres fem el mateix que policies i Mossos però hem de treballar fins als 67.