Aquesta ha estat l'operació en què ha participat més personal d'Endesa tenint en compte la quantitat de plantacions interiors que explotava l'organització i el frau elèctric que això suposa. I és que en les 43 inspeccions vinculades a l'operació que s'han dut a terme en el marc d'aquesta investigació, s'ha detectat defraudació del fluid elèctric en 24, amb un consum equivalent al d'una població de 686 habitatges.

A banda de la manipulació de comptadors, la proliferació d'aquesta tipologia de plantació interior de marihuana també comporta riscos per a les instal·lacions elèctriques com a conseqüència de les sobrecàrregues i de la possibilitat de curtcircuits. Aquesta circumstància posa en perill els veïns dels edificis i zones properes on es duen a terme les plantacions.

Per aquest motiu Endesa ha incrementat els mitjans per fer el seguiment i el monitoratge dels eventuals consums excessius que puguin ser compatibles amb una defraudació de fluid elèctric causat per plantacions de marihuana. Un habitatge utilitzat com a plantació interior de marihuana, per exemple, consumeix l'equivalent a 20 habitatges.