Un empresari manresà, J. L. E. G., s'enfronta a una petició de quatre anys de presó per part de la fiscalia per impagaments i un deute a la Seguretat Social de 264.738 euros. El ministeri públic també demana que se'l condemni a pagar una multa de 750.000 euros.

Segons consta en l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, els fets es remunten als anys del 2012 al 2014, quan l'empresari, soci majoritari i administrador de dues societats, «amb ple coneixement de les seves obligacions amb la Seguretat Social i amb mentida, va eludir l'abonament de les quantitats que estava cridat a satisfer a aquella administració com a legal responsable de la primera societat indicada».

Així, durant el 2012, una de les societats de l'acusat va generar un deute amb la Seguretat Social de 29.798,58 euros, que es va veure incrementat amb la quantitat de 5.969, 7 euros en concepte de recàrrecs i amb la de 6.632,49 euros en concepte d'interessos de demora. Durant l'any següent, l'empresa va sumar 135.035,76 euros més de deute principal, al qual cal sumar-hi 27.007,16 euros de recàr-recs i 20.474,96 euros en interessos de demora. Finalment, durant el 2014, el deute de l'empresa es va tornar a incrementar en 30.829,98 euros, més 6.093,75 euros per recàrrecs i 3.267,46 euros per interessos de demora.

El 25 de febrer del 2015, la societat es va declarar en concurs de creditors i, segons el ministeri públic, durant el 2014, l'acusat va transmetre la principal cartera de clients i proveïdors a una altra empresa, de la qual també era soci majoritari i administrador, «i va operar una successió empresarial artificiosa l'objectiu de la qual era impedir que l'administració de la Seguretat Social realitzés el crèdit legítim».

El fiscal qualifica els fets de delicte contra la Seguretat Social motiu pel qual demana que l'empresari sigui condemnat a una pena de quatre anys de presó amb inhabilitació del dret al sufragi passiu durant aquest període i també al pagament d'una multa de 750.000 euros, amb un any de responsabilitat personal subsidiària en el cas que no aboni aquesta quantitat, així com la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajudes públiques i del dret a obtenir beneficis o incentius fiscals de la Seguretat Social durant un termini de sis anys.

A part de la petició de la fiscalia, la Seguretat Social també reclama com a perjudicada en aquest cas un total de 264.738,63 euros, que és la quantitat que l'empresa que va declarar-se en concurs de creditors devia en data del 20 de maig del 2016.

El judici per aquest cas està previst que se celebri els propers dies 13 i 14 de juliol a la secció novena de l'Audiència Provincial de Barcelona.