La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) ha emès un comunicat en el qual es desmarca i rebutja la iniciativa de veïns de la ciutat de crear patrulles per fer vigilància al carrer, en un grup que s'autoanomena Manresa Segura. Per a l'entitat, la iniciativa voreja «la temeritat».

En el comunicat, la FAVM assegura que «compartim la preocupació i el neguit per la sensació d'inseguretat que pot existir a la ciutat», però «entenem que de cap de les maners la creació de patrulles veïnals ha de ser la resposta que s'hagi de donar des de la ciutadania per reforçar la seguretat ciutadana de Manresa i fer front a la percepció d'inseguretat existent».

En el mateix text, la FAVM expressa la seva «preocupació» pel que considera «escamots urbans» i insisteix que «entenem que la competència de la seguretat ciutadana correspon en exclusiva a la policia, exercida a través dels dos cossos policials amb competència en l'àmbit de Manresa (Policia Local i Mossos d'Esquadra), i correspon a l'Ajuntament de Manresa vetllar per una bona relació entre ambdós cossos, prioritzar actuacions encaminades a assolir els objectius que es determinin, i dotar la Policia Local dels agents necessaris per garantir la seva pròpia seguretat».

Per a la FAVM, la iniciativa voreja «la temeritat» i alerta que «poden comportar un risc no controlat per a les mateixes persones que vigilen, de les quals en cap moment dubtem que actuïn de bona fer, alhora que es podrien cometre greus errors de judici que podrien acabar derivant en accions i conseqüències legals no desitjades, i acabar obtenint resultats contraris als esperats».

Per aquesta raó, des de l'entitat, que agrupa 19 associacions de veïns, posen sobre la taula estudiar altres mètodes de suport a la tasca policial, com pot ser la instal·lació de càmeres al carrer.

En el seu comunicat, la FAVM demana a l'Ajuntament que «entomi el repte de la seguretat ciutadana, i la lluita contra la percepció d'inseguretat» a Manresa «com un problema real i molt seriós». I d'altra banda, també convida els membres de Manresa Segura a reunir-se amb l'Ajuntament el més aviat possible per «poder vehicular de la millor manera possible les seves inquietuds, tot mirant la suma d'esforços a favor d'un objectiu comú tan subjectiu per un cantó, però tan bàsic per a una bona convivència per l'altre».

L'entitat veïnal també es mostra disposada a sumar-se a una eventual comissió de treball que tracti tota la problemàtica relacionada amb la seguretat a la ciutat.