La Policia Local de Berga posarà multes de 200 les motocicletes amb excés de soroll. És una campanya que el cos policial ha posat en marxa per reduir la contaminació acústica causada pels ciclomotors i les motocicletes a la ciutat, a través de controls de sonometria. Es tracta d'una tècnica per mesurar i analitzar els nivells sonors amb la finalitat de determinar la incidència d'aquests sobre la salut pública, entre d'altres.

La campanya es portarà a terme durant el mes d'agost i també inclourà la revisió dels permisos de conducció i la situació administrativa dels vehicles per comprovar-ne la validesa. Els agents de policia portaran a terme accions d'informació, control, inspecció i sanció, si s'escau, amb l'objectiu de pal·liar els efectes nocius que genera la contaminació acústica dels ciclomotors i les motocicletes, sobretot, durant l'època estival.

Dispositiu de control

El dispositiu consistirà en la realització de controls en diferents punts de la ciutat i en diverses franges horàries. Els vehicles que produeixin un excés de soroll, per sobre de la limitació establerta en més de 10 dB, seran denunciats i traslladats al dipòsit municipal.

La immobilització dels vehicles s'aixecarà mitjançant la presentació del justificant d'una estació de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en què consti la data i l'hora establertes per a la inspecció del ciclomotor o motocicleta. La sanció prevista per als vehicles que superin els decibels permesos és de 200 euros.

La Policia Local de Berga posarà a disposició de la ciutadania una prova voluntària de sonometria per a les persones titulars o conductors d'un ciclomotor o motocicleta que dubtin sobre l'estat del dispositiu silenciós del seu vehicle.

Les persones interessades podran adreçar-se a les dependències de la Policia Local (a la plaça Doctor Saló, número 8) per passar la prova sense que comporti cap tipus de càrrega econòmica o sanció per part de la policia.