? La regió central està formada per les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, Osona i la part nord de l'Anoia i la sala gestiona el recursos disponibles, però Reyes explica que també hi ha moments de «crisi». Aquests sorgeixen quan hi ha una emergència molt destacada, com un gran incendi forestal o per simultaneïtat de serveis. Aleshores, explica Reyes, calen recursos d'altres regions i és també des d'aquesta sala on en fan la petició. També es poden demanar altres recursos quan, per exemple, el parc que pot arribar més ràpid a un servei pertany a una altra regió o quan calen recursos que no són de cap regió concreta. Un d'aquests és els GRAE que actua en rescats en zones de difícil accés, en especial a Montserrat i al Pedraforca, que concentren el gruix de rescats a Catalunya.