Lledoners i Brians 2 aplicaran un nou model de recollida selectiva per recuperar la major quantitat possible de residus i evitar que vagin a l'abocador. Es calcula que entre les dues presons es podrà separar correctament en origen 1.173 tones de residus l'any. Tots dos centres sumen una població reclusa de prop de 2.300 persones, que generen 267 tones anuals només en envasos de plàstic, llaunes i brics. El nou model és fruit d'un conveni entre Justícia, l'Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes i busca millorar el reciclatge als centres penitenciaris i alhora formar interns perquè puguin treballar en empreses del sector. Brians 2 (el centre més gran de Catalunya) i Lledoners seran les primeres presons que aplicaran el nou model.

A banda de les prop de 300 tones d'envasos, es calcula que aquestes dues presons generen anualment 73 tones de paper i cartró. I amb la implantació del contenidor orgànic en menjadors i mòduls -abans només n'hi havia a les cuines- es poden arribar a recollir 833 tones de matèria orgànica, segons assegura Justícia.

Després de Brians 2 i Lledoners, es farà un desplegament esglaonat del nou model de recollida selectiva a la resta de centres penitenciaris i centres oberts.

Inserció laboral d'interns

L'acord entre el departament, l'agència i Ecoembes també preveu facilitar formació i pràctiques en empreses als interns, perquè quan surtin en llibertat puguin trobar feina en l'àmbit de la gestió i el tractament de residus i en plantes de reciclatge.

Alhora, s'organitzaran accions informatives i de sensibilització per conscienciar la població reclusa sobre la importància de la correcta separació dels residus en origen.