Des de fa uns anys s'han fet nombroses observacions de vespa asiàtica a la Catalunya Central, i és que aquesta espècie invasora ja està establerta al territori, segons informa el Servei de Fauna i Flora del departament de Territori i Sostenibilitat.

Fa una setmana es va confirmar la presència de la vespa asiàtica a les Terres de l'Ebre, un fet que demostra com aquest insecte continua estenent-se any rere any després de la seva arribada a Catalu-nya ara fa 8 anys des de França. L'afectació més important es troba a les comarques gironines, a causa de les seves característiques climàtiques, tot i que ja fa uns anys que hi ha hagut observacions a la Catalunya Central. Tot i això, Josep Maria Olmo, tècnic del Servei de Fauna i Flora expert en la vespa asiàtica, assegura que «la Catalunya Central no ha sigut un punt tan abundant com són les zones de la Garrotxa o Ripollès, però s'ha de tenir clar que allà on n'hi ha cal vigilar i controlar».

Segons explica Olmo, la comarca de la Catalunya Central més afectada és Osona, seguida del Bages i el Berguedà, mentre que l'Anoia és la menys afectada perquè està situada més al sud-oest. Tot i això, també se n'ha confirmat la presència a la Cerdanya els últims anys.

En l'àmbit català, el tècnic assegura que la quantitat de nius d'aquesta vespa va pujant any rere any i lamenta la manca de recursos que tenen els Agents Rurals, encarregats de localitzar i eliminar els nius per poder controlar la situació. En aquest sentit, assegura que, tot i que Territori manté un control dels nius localitzats, n'hi ha molts més dels que es pensa.

L'expert recorda que el verí d'aquesta vespa és molt semblant al de les vespes autòctones, fins al punt que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per picada de vespa asiàtica mentre que sí que n'hi ha hagut per picades de vespes comunes o abelles. Tot i això, la problemàtica derivada de la vespa asiàtica no té tant a veure amb el risc que suposa per a les persones sinó per l'efecte que té en la fauna i la flora i, consegüentment, en la indústria apicultora.

La vespa asiàtica depreda les abelles que integren les arnes i pot reduir o aturar temporalment l'activitat recol·lectora de les colònies, de manera que provoca importants pèrdues al sector, com ha passat a França.