El 24% dels serveis que ha realitzat la Policia Local de Berga els mesos de juliol i agost han estat relacionats amb queixes i conflictes veïnals. Segons dades que el cos policial va fer públiques ahir, el juliol es van fer 140 serveis i 172 a l'agost. Precisament les actuacions en l'àmbit de la seguretat ciutadana van predominar aquest estiu, amb més de la meitat dels serveis. En un comunicat, el cap de la Policia Local, Jaume Hernández, explica que la pandèmia s'ha notat als carrers. «No ha estat un estiu normal a causa de la covid-19 i, en alguns casos, ens ha costat poder donar sortida a tots els serveis». Segons el mateix cos, el 6,5% dels serveis requerits no es van poder dur a terme.

La Policia Local de Berga va realitzar un total de 1.289 serveis entre els mesos de juliol i agost. En l'àmbit de la seguretat ciutadana és on se'n van fer més, concretament 447 al juliol i 592 a l'agost. Destaquen les 312 actuacions que van haver de dur a terme per queixes i conflictes veïnals, és a dir, gairebé un de cada quatre serveis. Les peticions d'auxili (150) i les identificacions (137) completen els que van ser els serveis més freqüents.

Les actuacions relacionades amb el trànsit també van tenir un paper rellevant. Se'n van fer 212 al juliol i 219 a l'agost. Les més realitzades van ser sobre disciplina viària, el 29% del total de les de trànsit. També destaca els 58 controls de sorolls i fum que es van dur a terme al mes d'agost.

Pel que fa a la policia administrativa, es van realitzar un total de 339 actuacions entre els dos mesos. Pràcticament una de cada tres van ser gestions administratives (135), seguida de la identificació d'anomalies a la via pública (66) i dels serveis amb animals (55).

La Policia Local també s'encar-rega d'auxiliar les autoritats judicials en la investigació de delictes, del descobriment o la detenció de delinqüents quan ha estat requerida. Entre els dos mesos es van fer 19 intervencions consistents en citacions i altres gestions judicials (11), delictes contra el patrimoni (1), delictes contra la seguretat del trànsit (4) i suport judicial (3).

L'origen dels serveis

Amb referència a l'origen de l'actuació, el 36,3% dels serveis realitzats entre el juliol i l'agost eren requeriments telefònics, seguits dels serveis planificats (21,7%) i de les actuacions d'ofici (15,6%). Del total de serveis requerits el juliol o agost, se'n van atendre el 92,7%, mentre que el 6,5% dels serveix no es va poder realitzar.

Els dies de la setmana en què es van registrar més serveis van ser, al juliol, el dimecres (el 15,4% del total dels serveis del mes), el dijous (15,6%) i el divendres (18,9%). A l'agost van passar a ser el divendres (17,2%), el dissabte (19,7%) i el diumenge (15,0%).