L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a cinc places d'agent de Policia Local, dues de les quals estan reservades a dones. A banda, s'ha obert la convocatòria de dues places més, que en aquest cas són de mobilitat horitzontal (per a policies d'altres cossos). Les sol·licituds es poden presentar fins al 16 d'octubre, segons ha informat el consistori en una nota de premsa aquest divendres.

L'actual Llei de Policies Locals (16/1991) estableix que sempre que es convoquin més de tres places, un mínim del 25% han d'estar destinades a dones. En aquesta ocasió, se n'hi destinen dues de cinc (40%). L'objectiu de l'Ajuntament de Manresa és anar equilibrant la presència de dones i d'homes dins del cos, que en aquests moments encara és desigual. De l'actual plantilla, formada per 91 persones, 84 són homes i 7 són dones (7,69%).

Els requisits

Entre els requisits que es demanen per accedir al cos policial hi ha: tenir la ciutadania espanyola; estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior; no haver estat condemnat per cap delicte; no estar inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques; tenir una alçada mínima d'1,60 metres per les dones i d'1,65 metres per als homes; i estar en possessió dels carnets de conduir de la classe A2 i B. Es poden consultar les bases completes de la convocatòria i tramitar les sol·licituds en aquest enllaç.