Segons consta en l'informe de la Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, depenent del Ministeri de Foment, la reparació dels danys materials a la infraestructura viària van tenir un cost de 2.113.379,98 euros. A aquesta quantitat cal afegir-hi els 269.000 euros que van costar les intervencions de taller que va fer la companyia ferroviària amb els trens que van resultar danyats com a conseqüència de l'accident. D'aquesta manera, la xifra total de la despesa que ha comportat la reparació dels danys materials provocats pel sinistre ascendeix a 2.382.379,98 euros.

D'aquests diners, segons recull l'esmentat informe, 558.146,98 euros corresponen als treballs de retirada de les pedres i terres que van caure a la plataforma de la via i la cuneta, a la reparació 200 metres de la via sumant els trams afectats en els dos sentits de la circulació, on va ser necessari depurar i aportar balast, substituir travesses i carrils danyats i fer treballs de soldadura, neutralització, anivellament i alineació i perfilat.

Pel que fa a línia elèctrica, van resultar danyats 300 metres de catenària i 250 metres de la línia de 2.200 volts. També va ser necessari substituir tres torres elèctriques. Finalment, també van resultar danyats uns 200 metres de conduccions de cablejat quan van afectar 250 metres de línies de senyalització i també 1.500 metres del cablejat de la xarxa de fibra òptica.

D'altra banda, també es van haver de destinar 1.555.233 euros als treballs de tractament i consolidació del talús. En aquest punt les obres van consistir, segons diu el treball, a sanejar la zona esllavissada i retirada d'elements que havien quedat despenjats.

També es van estabilitzar els límits del mur amb una malla de triple torsió i reforçada amb bolons i una xarxa de cables. També es va estabilitzar la zona, i se'n van reforçar els murs. Finalment, també es va millorar el drenatge amb un segellat de la coronació dels murs.

Pel que fa al material rodant, és a dir ,als trens, el cost d'intervenció fet als tallers de la companyia va ser de 269.000 euros. Cal tenir en compte que un dels vagons va ser desballestat per l'estat en què va quedar després del sinistre. L'informe també destaca que quatre dels sis vagons del tren van patir danys diversos a l'estructura, les portes i les bugies.

L'informe de la comissió finalment també posa de manifest que l'accident no va provocar danys al medi ambient.