Les últimes vigilàncies que es van fer a la trinxera no van detectar cap anomalia en el mur que es va acabar esfondrant, segons consta en la investigació posterior a l'accident mortal de Vacarisses.

Tot i això, el dia abans del malaurat accident, en una vigilància extraordinària motivada per l'episodi de pluges intenses d'aquells dies, feta des de la cabina d'un tren, es va alertar de la presència de peus de formigó a les cunetes que dificultaven l'evacuació de l'aigua que acabava inundant la via. Tot i això, segons la investigació, aquest fet no està directament relacionat amb l'esfondrament del mur de contenció d'aquesta trinxera.

Les vigilàncies anteriors fetes des d'un tren -el 15 de juny i el 16 de novembre- tampoc van detectar cap anomalia, com tampoc la va trobar l'observació a peu -la normativa obliga a fer-ne tres l'any- que es va fer el 27 de març d'aquell any. Malgrat això, en la vigilància anterior, feta el 8 de març del mateix any, sí que va alertar que hi havia despreniments sobre la plataforma de la via i la cuneta que feien necessària una neteja.

Aquesta inspecció, però, va indicar que no s'havien produït assentaments al terraplè i que s'havia col·locat una xarxa que reforçava la malla instal·lada el 2017. De fet, la instal·lació d'aquest element de seguretat estava motivada per una vigilància en profunditat que s'havia fet el 26 de gener del 2016. En aquesta observació a fons de la infraestructura -s'ha de fer cada cinc anys- es va detectar que hi havia terra que es desprenia de forma sistemàtica sobre el talús i el sistema de drenatge, i que ocasionalment també afectaven la via. Després d'aquesta revisió es van fer feines de tractament i consolidació de la zona que van finalitzar el mes de juny del 2017.

Per als autors de l'informe de l'accident, a la zona del despreniment s'havien realitzat les vigilàncies previstes en la normativa i del seu resultat es conclou que «el revestiment de la trinxera no havia donat cap senyal de deteriorament que alertés de la imminència del seu esfondrament», cosa que es va acabar produint el dia 20 de novembre del 2018.