Els exalcaldes de la Quar de Berguedà Antònia Raurell i Antoni Franch s'enfronten a una petició de la fiscalia de de 10 i 8 anys, respectivament, d'inhabilitació per a l'exercici de càrrec públic per un delicte de prevaricació urbanística. El ministeri públic també demana que Lluís Gramunt, exsecretari municipal sigui inhabilitat durant 8 anys per l'exercici d'aquest càrrec.

El judici està previst que se celebri aquest proper dijous, 26 de novembre a Manresa.

Segons l'escrit d'acusació de fiscalia, el consell obert de l'ajuntament va concedir, amb els vots favorables de Raurell, com a alcaldessa i de Franch - va ser alcalde del 2015 al 2019, amb posterioritat a la concessió de la llicència- com a membre del consell, una llicència a l'empresa Rimanem per fer una rehabilitació integral d'una antiga masia. En concret es tracta de la Masia Can Pou ubicada al Pla de Quar, i també la llicència per reconstruir un cobert annex amb l'objectiu de destinar les edificacions a l'activitat de granja escol, i en particular al desenvolupament de tècniques de conreu ecològiques i difondre també pràctiques agrícoles sostenibles.

Segons assegura el fiscal, la finca tenia la qualificació de sòl no urbanitzable i també estava en un espai protegit pel Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). El ministeri públic també assegura que en el moment que van votar a favor de la concessió de la llicència, Raurell i Franch «coneixien que en realitat la llicència infringia» un article de la llei d'urbanisme de Catalunya perquè la Can Pou no estava inscrita al catàleg de masies perquè el municipi no tenia pla urbanístic. El fiscal també assenyala que els dos acusats sabien que s'havia d'obrir un termini de 20 dies d'exposició pública i sol·licitar de forma preceptiva un informe a la comissió territorial d'urbanisme que s'havia de pronunciar de forma vinculant.

El segon cas, afecta l'exalcaldessa i l'exsecretari municipal. Els fets es remunten a l'any 2006, quan el 14 de juny la mateixa empresa, Rimanem va demanar permís per instal·lar un col·lector d'energia solar a la finaca Can Pou per tal d'abastir d'electricitat a la granja escola.

Segons el fiscal, el 10 de juliol del 2006, Raurell va atorgar la llicència obrant en la seva condició d'alcaldessa. El fiscal afirma que la llicència es va atorgar de forma irregular pels mateixos motius que en l'altre llicència i perquè faltaven els informes tècnics i jurídics. En aquest cas, segons el ministeri públic, Raurell va comptar amb «l'auxili» del secretari municipal Lluís Gramunt a qui el fiscal també considera un cooperador necessari ja que al redactar les instàncies va fer constar que s'havien emès els preceptius informes urbanístics que no existien.

Per aquests fets, el fiscal demana per a Raurell 10 anys d'inhabilitació per ser autoritat electe o càrrec eventual al servei de l'administració i una multa de 9.000 euros per un delicte continuat de prevaricació urbanística.

Per a Franch, el ministeri públic demana vuit anys d'inhabilitació i 6.750 euros de multa, mateixa quantitat que demana per a l'exsecretari municipal per a qui també demana vuit anys d'inhabilitació per l'exercici d'aquest càrrec o altres d'anàlegs.