L'Oficina Comarcal d'Informació al Consum (OCIC) del Consell Comarcal del Bages ha elaborat un seguit de recomanacions per a les persones afectades pel tancament de la clínica dental DENTIX a Manresa. El passat divendres 4 de desembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (núm. 316) la declaració de concurs de creditors en el jutjat mercantil número 2 de Madrid, per part de les empreses relacionades amb la prestació dels serveis de les clíniques DENTIX, una de les quals estava a Manresa i una altra a Igualada.

Amb el tancament de les clíniques dentals i la suspensió de pagaments, les persones afectades pel tancament d'aquestes clíniques que hagin pagat el seu tractament en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit o mitjançant un crèdit personal -és a dir, no finançat per una entitat financera de DENTIX-, han de comunicar el seu crèdit i reclamació a l'administració concursal, per intentar recuperar els diners pagats per un servei que no s'ha prestat (no es necessita advocat ni procurador). El termini per fer la reclamació és d'un mes i serà vigent fins al 3 de gener de 20201 inclòs. Cal fer-ho a través de l'adreça electrònica dentix.concursal@iusaequitas.net o bé per correu postal a la següent adreça:

ACCOUNT CONTROLIUS&AEQUITAS ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP

Av. Alberto Alcocer 24, 4ª planta, 28036 (Madrid)

Telèfon: 915914291

Fax: 914465321

Dades que cal especificar

Cal fer-hi constar les dades d'identificació del concurs: Concurs ordinari 1305/2020, amb número d'identificació general de procediment 28.079.00.2-2020/00133464. Interlocutòria de data 20/11/2020. També cal que fer-hi constar les dades següents: DNI, nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça electrònica, així com les dades del deute -és a dir, els diners pagats per serveis que no s'han prestat-, amb còpia dels pagaments fets a DENTIX i de tota la documentació de què es disposi (historial mèdic, reclamacions fetes, etc.).

Publicació de les resolucions

Les resolucions del concurs es publicaran en el web del Registre Públic Concursal. Les empreses incloses en el concurs, totes amb domicili en el carrer Ribera del Loira 56-58 de Madrid, són:

·DENTIX HEALTH CORPORATION SLU (C.I.F. B86933819)

·DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTÉTICA DENTAL SLU (C.I.F. B83409797)

·DENTIX HEALTH INTERNATIONAL SLU (C.I.F. B86940970)

·NEOTECH CLINICAL SLU (C.I.F. B86940962)

La via de reclamació

Cal recordar que, davant la publicació del concurs de creditors, des dels organismes públics de consum ja no poden mediar amb l'empresa DENTIX per resoldre les reclamacions de les persones afectades. Per tant, encara que s'hagi presentat una reclamació en algun servei públic de consum, com la OCIC del Bages, cal que els afectats s'adrecin a l'administració concursal. En cas de finançar el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei odontològic, es pot reclamar igualment les quotes pendents a satisfer per mitjà de la OCIC del Bages, sol·licitant cita prèvia al telèfon 93 693 03 53.