Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van investigar el 2019 un total de 15.319 possibles delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, cosa que suposa un increment de l'11,2%, que consolida les alces registrades en els últims cinc anys.

Les dades recopilades a l'Informe sobre delictes contra la llibertat i identitat sexual a Espanya 2019, que recull informació de totes les forces i cossos de seguretat, incloses les policies autonòmiques, revela la preocupant dada que gairebé la meitat de les víctimes, en concret el 46%, són menors d'edat, seguides a gran distància per les afectades amb edats compreses entre els 18 i 30 anys. A més, el 85% de les víctimes són dones.

Al contrari, la majoria (el 97%) dels 9.638 detinguts són homes, el 32% amb edats compreses entre els 41 i 64 anys i en la major part dels casos per cometre abús sexual.

Els abusos sexuals amb penetració es tripliquen

Gairebé tots els tipus penals estudiats han experimentat un augment en la sèrie històrica. Percentualment, s'evidencia un «fort augment» en els delictes de contacte mitjançant tecnologia amb finalitats sexuals i amb menors de 16 anys. Així mateix, és «especialment cridaner» l'increment dels abusos sexuals amb penetració, en els quals s'han triplicat des de l'any 2013: han passat de 386 a 1206 fets coneguts l'any 2019, segons l'informe.

Al contrari, els delictes relatius a la prostitució han experimentat un «significatiu retrocés». Del total de fets coneguts, el 78% venen aglutinats per la suma dels abusos sexuals i les agressions sexuals.