Des de dilluns es poden presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria de 435 places d'agent dels Mossos d'Esquadra. El termini que s'obre demà passat es clou el proper 12 de frebrer. En aquesta convocatòria s'ofereixen un total de 435 places i els requisits per accedir-hi, entre d'altres, són tenir 18 o més anys, tenir la nacionalitat espanyola, el títol de batxillerat o superior, no tenir antecedents penals, ni estar inhabilitat amb sentència ferma per exercir càrrecs públics. La convocatòria també estableix que en cas d'empat, les dones tindran preferència per tal d'equilibrar la presència d'homes i dones al cos.