L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha obert la convocatòria de set plages d'agent de policia local. D'aquestes set places dues estan reservades per a dones. Les instàncies per presentar-se al procés selectiu s'han de presentar abans del 15 de febrer i el model de sol·licitud es pot trobar a la pàgina web de l'ajuntament. Entre d'altres requisits, per ser admès el procés cal tenir la nacionalitat espanyola, ser major de 18 anys, graduat escolar o en ESO i no haver estat condemnat per cap delicte.