Un estudi ha destacat la gravetat dels abusos sexuals a menors comesos per l’Església catòlica i les escasses iniciatives per denunciar-los. L’estudi l’han fet la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la de Barcelona (UB) i la del País Basc (UPV/EHU). El projecte analitza les investigacions sobre aquest tipus d’abusos fetes a l’Estat i compara els resultats amb els d’altres països.

En la part de l’anàlisi de la UB, es conclou que en el 65,8% dels casos la conducta és crònica, amb contacte físic com carícies i tocaments o masturbacions en el 78,9% dels casos. La víctima és un noi d’uns 12 anys de mitjana i en el 65,8% dels casos qui comet l’abús és un rector o sacerdot.

L’anàlisi apunta a una diversitat d’actituds en la manera com l’Església catòlica ha reaccionat davant l’aparició de casos d’abús. La que ha predominat ha estat de caràcter defensiu, basada en la negació o la minimització del problema. Quan ha estat impossible negar-ho, la resposta majoritària ha estat presentar-ho com un fet aïllat.