Les actuacions del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) han experimentat a Catalunya una recuperació de gairebé el 9% en el primer trimestre del 2021, després que el 2020 es tanqués amb un descens del 14,5% per la pandèmia, amb 266.524 assistències en tot l’any. Les dades certifiquen una progressiva normalització de l’activitat en els tres primers mesos d’enguany, en els que s’han sol·licitat 54.582 peticions de reconeixement del dret a justícia gratuïta, davant les 50.237 del primer trimestre del 2020, quan van caure el 12,6% respecte a les 57.497 del 2019.