La jutge del jutjat de primera instància i instrucció número 7 de Manresa ha alliberat a un manresà, que respon a les inicials de B. G., del pagament deute de 23.790 euros que tenia contret amb entitats financeres i tres organismes públics.

La condonació d’aquest deute és fruit de la llei de segona oportunitat que preveu el Benefici d’Exoneració del Passiu insatisfet (BEPI). Segons expliquen fonts de Repara tu deuda, que han portat el cas, l’afectat i la seva parella «tenien un deute amb el seu propi banc, que van adquirir quan van començar a treballar. Al cap de dos anys, tots dos es van quedar sense feina i no podien assumir els pagaments ni tornar el crèdit. El deute va anar creixent».

Dels diners que devia el manresà, 12.190 euros corresponien a obligacions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social i la Diputació de Barcelona que provenien d’una etapa en la qual l’home era autònom. D’aquests diners se n’ha exonerat el pagament de 8.151 euros i pels 3.675 euros restants s’ha establert un pla de pagament de 60 mensualitats.

L’advocada que ha portat el cas, Ana Isabel Garcia detalla que la llei de segona oportunitat contempla la condonació total del deute amb entitats financeres i la meitat amb les administracions públiques. En aquest cas però, la lletrada detalla que la llei preveu que quan hi ha deutes amb les administracions públiques, s’anul·li la totalitat de les obligacions generades per interessos de demora i multes provocades per l’impagament, fet que explica que en el cas del manresà finalment hagi de pagar menys de la meitat de l’import que se li reclamava per part de les institucions. La sentència és del passat mes de juny i la demanda, segons explica l’advocada, es va presentar el 2018.

Condicions per a la cancel·lació

D’altra banda, per poder-se acollir a l’anomenada llei de segona oportunitat l’advocada explica que són necessaris diversos requisits que en el cas del manresà afectat es complien. Es tracta que sigui un deute inferior als cinc milions d’euros, que l’afectat no hagi comès cap delicte socioeconòmic en els darrers 10 anys i que s’hagi intentat arribar a un acord extrajudicial amb els creditors. També cal que s’hagi actuat amb «bona fe» diu l’advocada. Això significa, per exemple, no haver ocultat béns o ingressos per evitar el pagament dels deutes que es volen cancel·lar.

L’advocada també explica que cal justificar els motius que han portat a la impossibilitat de pagar el deute. Aquestes raons poden ser «circumstàncies de la vida» com en el cas del manresà afectat, ja que ell i la seva parella es van quedar sense feina i van tenir una reducció sobtada dels ingressos, però també es poden contemplar altres casos. Es tracta per exemple de situacions derivades de problemes de salut, que es tracti de deutes derivats d’una empresa a nivell personal o de persones que han avalat i els deutors han deixat de pagar. En tot cas, l’advocada insisteix en què els insolvents han d’haver actuat de bona fe i haver arribat a la situació que els ha portat a l’impagament del deute de forma involuntària.

L’advocada detalla que actualment, als jutjats de Manresa, Repara tu Deuda hi té presentats una trentena de casos en els quals també esperen que els afectats siguin exonerats del pagament del seu deute.