El cultiu de la marihuana requereix una inversió relativament baixa que es recupera ràpidament i, a més, si els seus responsables són enxampats, la pena és inferior comparada amb el tràfic d’altres drogues o delictes. De tota manera, la pena també va lligada a la quantitat de droga que es troba. Per aquesta raó, el mateix grup policial ha estudiat la quantitat de producte final que es pot obtenir. Expliquen que van agafar diverses mostres i el resultat és que, un cop assecada i a punt per a la venda, d’una planta en surten un mínim de 30 grams de producte final. Aquesta és la quantitat que tenen com a referència, perquè la justícia sempre preveu la situació més avantatjosa per a l’acusat. Als atestats i judicis es té en compte el preu que marca l’oficina nacional d’estupefaents, que situa en 1.800 euros preu del quilogram de marihuana venut a l’engròs. Tot i això, el caporal de la unitat assegura que el preu ja es mou a l’entorn dels 2.200 euros i que a l’estranger encara és més elevat, des del 3.000 euros a França, als 4.000 o 5.000 de països de l’Europa de l’Est o els 6.000 a Rússia.

Pel que fa a les condemnes, la marihuana és tractada com una droga que causa un perjudici lleu per a la salut, que preveu penes d’entre un i tres anys de presó i una multa per l’equivalent al doble del valor de la droga confiscada, que a més es poden veure reduïdes amb atenuants com una quantitat petita de droga, manca d’antecedents o que la venda sigui per pagar la pròpia addicció. En canvi, per a les drogues dures, les penes de presó van dels tres als sis anys.

A més, a diferència d’altres drogues, tots els elements necessaris per obtenir marihuana són legals: terra, llums, ventiladors, filtres i fins i tots les llavors. I només és en el moment que la planta té la substància amb efectes sobre la salut quan hi ha el delicte.