Membres de la GEVA del cos d'Agents Rurals han denunciat aquest dimecres tres àrees privades de caça situades a la comarca del Bages per engranar amb blat de moro i ordi el terra amb l'objectiu d'atreure els porcs senglars.

Blat de moro i ordi trobat al terra d'una àrea privada de caça al Bages Agents Rurals

Segons han recordat el cos d'agents en una publicació feta a través de Twitter, el subministrament d'aliments als exemplars de porc senglar als terrenys cinegètics està totalment prohibit.

RESOLUCIÓ ARP/831/2019

L'article 14.13 de la resolució del DOGC per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials recull que "no es pot subministrar aliment o facilitar el seu accés a aquest en qualsevol cas, als exemplars de porc senglar. Excepcionalment, el director/a dels serveis territorials del Departament competent en matèria de caça pertinent, o el director tècnic de la reserva nacional de caça o de la zona de caça controlada corresponent, pot autoritzar, per raons de danys a l'agricultura o la ramaderia, de prevenció d'accidents de trànsit, de control poblacional i de risc a les persones i llurs béns, el subministrament d'aliment fins a una quantitat màxima de 10 kg de menjar per dia (blat de moro, fruita o pa) per punt, i sempre a una distància més gran de 200 m d'una carretera, per tal d'atreure els exemplars a capturar al punt de cacera".