L’Ajuntament de Súria ha convocat un procés selectiu per cobrir un total de tres places d’agent de la Policia Local i també per constituir una borsa de treball per aquest cos, segons han informat el consistori en una nota de premsa.

Els requisits per ser admès al procés selectiu, entre d’altres són, haver complert 18 anys i no superar l’edat per a la jubilació forçosa, tenir el graduat escolar o en educació secundària o de tècnic o tècnic auxiliar corresponents a formació professional de primer grau o grau mig; no tenir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic per desenvolupar les funcions pròpies de la plaça; una altura mínim d’1,60 metres en el cas de les dones i d’1,65 en el cas dels homes i tenir els carnets de conducció de classe A2 i B, que es requerirà abans de finalitzar el curs selectiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La presentació de sol·licituds es pot fer per mitjà d’una instància genèrica presentada presencialment al registre general de l’ajuntament, ubicat a la casa de la vila, o de forma telemàtica a través del web municipal o de la seu electrònica.

D’altra banda, l’ajuntament traurà a licitació en els propers mesos un projecte per habilitar les noves seus de la policia local i de l’arxiu municipal, a l’edifici de l’antic centre de salut, ubicat al carrer d’Ernest Solvay.