Protecció Civil ha homologat avui el pla d’autoprotecció del complex del Monestir de Montserrat. Aquest pla, que és un dels tres que s’han homologat a les comarques centrals aquest divendres, reforça els elements d’autoprotecció del complex del monestir a través del control de l’ocupació dels espais de més risc per garantir les condicions d’evacuació en cas d’emergència, segons ha explicat Protecció Civil en una nota de premsa. Els altres dos plans homologats a la Catalunya Central són de les empreses UTE Vilomara i Cespa Gestión Residuos.

Al conjunt de Catalunya, en la reunió presidida per la directora general de Protecció Civil de la Generalitat, Mercè Salvat, s’han aprovat un total de 37 nous plans d’autoprotecció per a empreses i equipaments com indústries de risc químic, centres docents, edificis d’oficines i ports esportius, entre d’altres.

D’altra banda, també s’ha rebutjat homologar un total de 26 plans. Els motius que porten a no homologar-los són deficiències en el contingut del pla o en els mitjans i recursos d’autoprotecció necessaris per respondre en cas d’emergències i evitar danys greus dins o fora de l’activitat, segons el cas. En aquests casos, segons expliquen per part de Protecció Civil, les activitats han rebut l’informe d’avaluació tècnica de la Direcció General de Protecció Civil on consten els aspectes del pla d’autoprotecció que cal esmenar i es farà seguiment al llarg dels propers mesos per tal de que es facin les degudes correccions si l’activitat no les presenta amb caràcter immediat.