L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha modificat la Relació de Llocs de Treball del consistori per tal de dotar la plantilla municipal de 4 places noves d’agent de Policia Local. Amb aquesta ampliació es passarà a disposar de 15 places d’agent, 1 plaça de vigilant, 3 places de caporal i una plaça de sergent.

L’objectiu és reforçar la plantilla de la Policia per tal de poder donar resposta a les necessitats de la ciutadania i alhora poder millorar i ampliar el servei que s’ofereix. En els últims deu anys, la plantilla de la Policia Local de Sant Fruitós de Bages no ha ampliat cap efectiu, tot i això, el municipi té 730 nous habitants respecte a l’última dècada.