El Moianès ja disposa del seu primer Pla d’Igualtat de Gènere i també del seu propi protocol i circuit d’abordatge a les violències masclistes.

L’objectiu del pla d’igualtat és crear el document marc per aplicar les polítiques de gènere a nivell comarcal. Hi destaquen línies estratègiques com la coeducació, la corresponsabilitat amb les cures, l’eradicació de les desigualtats de gènere en el món laboral i, sobretot, l’eradicació de les violències masclistes.

En aquest sentit també s’ha creat el primer protocol del Moianès d’abordatge a les violències masclistes. Aquest document s’ha elaborat amb tots els agents del territori que puguin veure’s implicats en un d’aquests casos com els recursos sanitaris, socials, d’ensenyament o els mateixos cossos de seguretat de la comarca.

«L’hem adaptat en la diagnosi de quines situacions ens podem trobar al Moianès, que no han de ser les mateixes que en altres territoris. I sobretot en quant als recursos que nosaltres podem oferir», va explicar la consellera comarcal d’Igualtat, Laia Bonells . En aquest sentit va destacar la importància del SIAD de la comarca. També s’ha creat un protocol per a l’abordatge d’aquestes violències en espais públics d’oci al Moianès.

Durant la presentació que es va dur a terme aquest dimecres, es va posar a prova un joc creat pel Consell Comarcal on es posa els participants en una situació de violència masclista per decidir com actuar en aquests casos. El joc, que es farà a diferents estaments com treballadors socials, centres educatius o càrrecs polítics, entre altres, també permetrà enregistrar les respostes per saber si fa falta tractar algun estament o temàtica concreta.