Els jutjats catalans de violència sobre la dona van rebre durant el primer trimestre d’aquest any un 6,9% més de denúncies que en el mateix període del 2021. En concret, entre els mesos de gener i març d’aquest any, els jutjats especialitzats en aquesta matèria van rebre 5.098 denúncies davant de les 4.768 del mateix període de l’any passat.

Pel que fa a la xifra de víctimes, aquesta va passar de 4.693 a 5.032 i el 40% d’elles eren d’origen estrangers. A més, n’hi havia set que 7 eren menors d’edat. Pel que fa a la ràtio de víctimes per població, en el cas de Catalunya, aquest se situa en 12,7 víctimes per cada 10.000 dones, un índex que queda per sota de la taxa mitjana estatal que és de 16,7.

Pel que fa a mesures preventives, arran de les denúncies es van demanar 1.239 ordres de protecció, el 8,6% més, però se’n van denegar més de la meitat, el 52%, un xifra que està molt per sobre de la mitjana estatal que és del 30%. En canvi, es van concedir 24,6 ordres per cada 100 víctimes, per sobre la mitjana estatal de 23. Es van jutjar 451 persones, l’11,4% més.

En total, per part dels jutjats catalans es van emetre 445 sentències, el 85% de les quals van ser condemnatòries, però es van arxivar un total de 2.200 procediments.

En total, durant els primers tres mesos d’aquest any es van condemnar 383 homes per violència contra la dona.