L’Ajuntament de Navàs ha convocat un total de quatre places d’agent per al cos de la Policia Local. Les inscripcions per participar en aquesta convocatòria ja es poden fer i estarà oberta fins el proper 4 de juliol i es poden fer al registre municipal i també a través de la seu electrònica. 

Per ser admès en aquest procés de selecció cal ser major d’edat, tenir el graduat escolar o en educació secundària, no haver estat condemnat ni habilitat per a l’exercici de la funció pública, no tenir cap malaltia que impossibiliti exercir el lloc de treball, una alçada mínima d’1,6 metres en el cas de les dones i d’1,65 metres en el cas dels homes.

A més a més, també cal prendre el compromís de portar armes amb declaració jurada i tenir els carnets de conduir A2 i B, amb el compromís de mantenir-los mentre se sigui agent del cos. Per inscriure’s en el procés selectiu també cal pagar 50 euros en concepte de taxes.