El total de denúncies que han arribat als jutjats especialitzats en violència contra la dona a la Catalunya Central han crescut el 3,87% durant el primer trimestre d’aquest any, en comparació amb el mateix període de l’any passa. Es tracta d’una tendència creixent que s’ha experimentat al conjunt del país, segons dades de l’Observatori contra la violència domèstica i de gènere. En total, els jutjats especialitzats en aquest tipus de violència, van rebre durant el primer trimestre d’aquest 2022, 376 casos enfront dels 362 del mateix període de l’any passat.

Tot i això, en l’anàlisi per partits judicials, en els casos de Manresa, Berga i La Seu d’Urgell, la tendència ha estat a la inversa de la Catalunya Central i també a la de Catalunya i el conjunt de l’Estat espanyol on les denúncies es van incrementar.

En concret, en el cas del partit judicial de Manresa, que engloba els municipis del Bages i part del Moianès, entre el gener i el març d’aquest any es van presentar un total de 130 denúncies per violència masclista enfront de les 152 presentades en el mateix període de l’any passat. La major part de les denúncies un total de 96, han estat per delictes de lesions i mal tractaments en diferents greus, mentre que sis han estat per trencament de penes i 28 per trencament de mesures cautelars.

Al partit judicial de Berga, les denúncies també es van reduir, en aquest cas el 25,93% passant de 27 a 20 en el mateix període. En aquest cas, 10 de les denúncies es van presentar per delictes de lesions i maltractament, mentre que una va ser per un delicte con tra la integritat moral i el dret a la imatge i i també es van presentar deu denúncies per trencament de mesures provisionals.

A la Seu d’Urgell, les denúncies també es van reduir, en aquest cas el 36,84%, passant de 19 a 12.

A la resta de partits judicials de la Catalunya Central, en canvi les denúncies rebudes pels jutjats especialitzats en violència de gènere van incrementar-se. En el cas d’Igualada es va passar de 70 en el primer trimestre de l’any passat, a 72 en els primers tres mesos d’enguany. En aquest cas, 61 de les denúncies van correspondre a delictes de lesions i maltractaments en diferents graus mentre que una va ser per un delicte contra la integritat moral i la resta, 10, per incompliment de les mesures cautelars dictades pel jutge.

A Solsona, en termes relatius les denúncies van augmentar més del 136%, passant d’11 a 26. En aquest cas, 12 de les denúncies presentades en el primer trimestre d’enguany han estat per maltractaments i lesions, mentre que un ha estat per un delicte contra la llibertat i la resta, un total de set denúncies, han estat per incompliment de condemna o de les mesures provisionals que havia dictat el jutge.

En el cas del partit judicial de Martorell, el jutjat especialitzat en violència contra la dona va superar el centenar de denúncies. En van rebre 104, xifra que suposa el 46,48% més que el mateix període de l’any passat. La majoria, 100, van ser per delictes de maltractament i lesions mentre que les quatre restants van ser per trencaments de condemnes o mesures cautelars.

A nivell de Catalunya, els jutjats de violència sobre la dona van rebre durant el primer trimestre d’aquest any el 6,9% més de denúncies que en el mateix període del 2021, 5.098 davant de 4.768. Les víctimes van passar de 4.693 a 5.032, el 40% van ser estrangeres, i 7 eren menors d’edat. Hi va haver 12,7 víctimes per cada 10.000 dones, per sota de la taxa mitjana estatal de 16,7. Es van demanar 1.239 ordres de protecció, un 8,6% més, però se’n van denegar més de la meitat, un 52%, molt per sobre de la mitjana estatal del 30%. Es van concedir 24,6 ordres per cada 100 víctimes, per sobre la mitjana estatal de 23. Es van jutjar 451 persones, un 11,4% més.

Es van emetre 445 sentències, el 85% de les quals van ser condemnatòries, però es van arxivar 2.200 procediments. Es van condemnar 383 homes.