Les atencions del torn d’assistència del Col·legi d’Advocats de Manresa es troben en nivells similars als d’abans de la pandèmia de la covid-19, segons dades facilitades pel mateix col·legi a Regió7. D’aquesta forma, les assistències d’ofici han recuperat els nivells del 2019 després d’un important descens experimentat durant el 2020 arran del confinament i les restriccions per contenir la pandèmia que van anar acompanyades també d’un descens de l’activitat delictiva, tant a nivell local com a escalada estatal.

En el cas del torn d’assistència, que és per quan es requereix un advocat de forma immediata per una declaració a comissaria o als jutjats, com passa quan per exemple hi ha una detenció, fins al 29 de juny d’enguany s’han fet 1.343 serveis, una xifra que de mantenir-se durant el segon semestre de l’any suposaria superar les 2.600, una dada superior fins i tot a la del 2019, últim any abans de la pandèmia.

Més enllà de les primeres assistències, la justícia gratuïta també inclou les designes, que es tracta d’atorgar un advocat d’ofici a petició del jutjat quan el procés judicial ja està iniciat. En aquest cas, la xifra també ha anat en augment des de l’any 2020. Tot i que en aquest cas hi ha més especialitzacions que en el primer torn d’assistència, de nou, l’àmbit penal és el que es queda amb el gruix de les atencions que es porten a terme per part del Col·legi d’Advocats. En concret, en el primer semestre d’aquest any han estat 665 del total de 1.686 designes que s’han fet. Casellas detalla que en l’àmbit penal la majoria de casos són per furts, robatoris i també per delictes relacionats amb la seguretat viària com poden ser conduir sense carnet o sota els efectes de l’alcohol.

El segon àmbit més nombrós és el civil, amb un total de 442 casos des de principi d’aquest any. En general, detalla Casellas, es tracta d’assumptes relacionats amb desnonaments, problemàtiques amb arrendaments o reclamacions de deutes. L’àmbit familiar, que enguany ja suma 226 casos és el tercer més nombrós i en aquest tipus de casos, les problemàtiques més freqüents són guardes i custòdies de menors o temes relacionats amb les pensions.

També destaquen les atencions que es fan per violència de gènere. En aquest cas, Casellas destaca que hi ha un augment perquè des del setembre passat qualsevol delicte amb component masclista pot ser considerat violència de gènere i també perquè la víctima, des del moment que interposa la denúncia pot optar a tenir advocat del torn d’ofici. Abans, perquè fos tractat com a violència de gènere, el cas havia de ser en l’àmbit familiar.

També per sobre del centenar d’atencions hi ha les de l’àmbit social, en aquest cas la majoria d’assumptes són per acomiadaments de treballadors o estan relacionats amb prestacions d’invalidesa.

Pel que fa al dret a tenir un advocat d’ofici, Casellas i Eva Román, també del Col·legi d’Advocats de Manresa, detallen que si se sol·licita per una primera assistència, sempre el faciliten i posteriorment s’analitza si la persona hi té o no dret, en funció de la seva situació personal. Recorden també, que l’advocat d’ofici no és només un dret del denunciat sinó que també hi pot tenir dret la víctima.

Servei d’orientació jurídica Casellas i Román detallen que més enllà del torn d’ofici, la institució també ofereix el servei d’orientació jurídica. Es tracta d’un servei que ofereix el col·legi, també gratuït, en el qual qualsevol ciutadà pot fer una consulta i rebre assessorament i estudiar quina és la millor via per a cada cas. Hi ha casos que poden acabar amb procediment judicial però també altres que es poden derivar en una mediació.