Fa temps alguns ramats d’animals ja pasturaven dins dels boscos, però aquesta pràctica es va anar perdent. Ara, la coneguda com a silvopastura, torna a sorgir com a un mètode més natural de tenir els boscos nets i, per tant, millorar la prevenció d’incendis.

«Al bosc busquem evitar una continuïtat horitzontal i vertical de massa forestal i amb les pastures intentem trencar aquesta continuïtat. Seria primordial que aquestes zones de gestió prioritària es puguin mantenir, sempre que sigui possible, amb el bestiar», explica Lluís Serra, tècnic de la Diputació de Barcelona.

Ahir es va dur a terme una visita a un dels boscos gestionats amb aquest model situat a Sant Mateu de Bages en el marc del projecte europeu Life AgroForAdapt, liderat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). El bosc de Sant Mateu forma part d’una associació de propietaris forestals que col·labora amb la Diputació de Barcelona.