El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel Villaró, han presentat aquesta tarda un programa dotat amb 10 milions d’euros destinada als ens locals per promoure una mobilitat més segura i sostenible en l’àmbit urbà. A la regió central se'n beneficiaran 18 municipis de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i el Moianès.

Per tal de donar impuls al Pacte Nacional per a una Mobilitat segura i sostenible, des del Departament d’Interior s’ha establert per primera vegada un programa de subvencions per afavorir que municipis de menys de 50.000 habitants desenvolupin actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, impulsin la pacificació del trànsit i aconsegueixin una reducció de l’accidentalitat en l’entorn urbà.

L’import inicial del programa, de 5 milions d’euros, s’ha ampliat fins als 10 milions per donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds. En total, es van presentar a la convocatòria 226 ajuntaments i, d’aquests, 122 complien els requisits per a l’atorgament de la subvenció. D’aquesta manera, amb aquesta major dotació econòmica es podran realitzar projectes a un total de 91 municipis.

El titular d’Interior ha posat en valor que és la primera vegada que es fa un programa de subvencions "per actuacions vinculades a fer una mobilitat més segura i sostenible", i ressalta que preveuen un finançament del 100% del cost de l'obra. El conseller ha recordat que el 35% dels accidents mortals es produeixen en l’àmbit urbà. "Si volem reduir el 15% de víctimes l'any vinent que marca el pla de seguretat viària, cal intervenir", clou.

Per la seva banda, Ramon Lamiel, ha posat de relleu que "aquesta línia de subvencions ens ha permès atorgar aquestes ajudes ara als municipis de menys de 10.000 habitants que tenien dificultats per complir amb els Plans locals de seguretat viària impulsats pel Servei Català de Trànsit".

De la mostra de projectes analitzats, en el 66% dels casos la intervenció es produeix en travesseres i el 63% dels projectes contenen intervencions per a la millora dels itineraris de vianants accessibles. Alhora, en un 30% dels casos la subvenció es destinarà a ampliacions de voreres, semaforització per a vehicles i l’execució de camins per a vianants i carrils bicicletes, una aposta clara per la mobilitat activa i la seguretat dels vianants. 

En un 16% dels casos, es finançaran actuacions destinades a reduir la velocitat dels vehicles privats, limitar l’ús del vehicle privat i promoure, en tot cas, la mobilitat del vehicle elèctric.

El 35% de les víctimes mortals de trànsit tenen lloc en l'àmbit urbà

L’any passat, a Catalunya el 35% de les víctimes mortals de trànsit va tenir lloc en l'àmbit urbà, a causa de la concentració humana i el gran número de desplaçaments que es realitzen diàriament. A més, són espais limitats on conflueixen i conviuen els diferents usuaris de la via pública com són els vianants, ciclistes, persones usuàries de vehicles de mobilitat personal, vehicles particulars, comercials i vehicles de transport públic.

Per tal de reduir el 15% de les víctimes mortals que preveu el Pla de Seguretat Viària 2021-2023, les actuacions en l’àmbit urbà són imprescindibles. El Servei Català de Trànsit estableix convenis de col·laboració amb els municipis i amb les seves policies locals per a la cessió de cinemòmetres, d’alcoholímetres, tests de drogues i la realització de campanyes de formació i educació viària.

També com a estratègia de lluita contra l’accidentalitat en l'àmbit urbà, es realitza una línia de suport als municipis per a l’elaboració dels plans locals de seguretat viària (PLSV) i treballs tècnics de seguretat viària. Els PLSV són instruments tècnics, on s’estableixen una sèrie de mesures a executar per tal de millorar els entorns urbans i fer-los més segurs, així com per impulsar una mobilitat més sostenible, mentre que als Treballs tècnics de seguretat viària s’aborden problemàtiques concretes com són l’establiment de mesures de pacificació del trànsit, la millora de la seguretat viària en entorns escolars, el foment de la mobilitat activa o l’ordenació de polígons industrials i urbanitzacions, entre d’altres.