Els municipis de Lliça d'Amunt, Mataró i Calders ja disposen de l'aplicació PCOM (Protecció Civil Operativa Municipal), l'aplicació informàtica de la Diputació de Barcelona per a la gestió municipal de les emergències. L'eina, en suport web i adaptada als dispositius mòbils, permet registrar avisos, activar i desactivar els plans de Protecció Civil i notificar-ho per correu electrònic al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), mantenir la comunicació entre els membres del comitè d'emergències municipal, fer avisos per SMS i conservar actualitzats l'organigrama i contactes.

El PCOM aconsegueix que el Document únic de protecció civil municipal (Duprocim) −el document que determina la planificació de la protecció civil en l'àmbit local i incorpora tots els riscos que poden afectar el municipi− sigui una eina operativa davant una emergència. El PCOM també serveix per realitzar simulacres.

Aquesta eina informàtica de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l'Agenda Global per al 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d'acord amb aquests ODS.