La veritat sobre els vampirs és lluny de la seva llegenda romàntica. Així ha quedat patent a Bulgària, on la troballa de la tomba d'un suposat "bevedor de sang" ha revelat la seva vinculació amb alguns costums pagans precristians dels Balcans.

El descobriment, realitzat diu-menge passat prop d'un monestir medieval a la petita ciutat de Sozopol, a la vora del mar Negre, mostra un home que havia estat enterrat amb un ferro clavat al cor, va explicar el director del Museu Nacional d'història, Bozhidar Dimitrov.

Aquest descobriment, que data segons els primers indicis del segle VIII o IX, revela un costum pagà que subsistia llavors entre els cristians de l'època i que consistia en travessar el cor d'alguns morts amb un full metàl·lic perquè no tornessin d'entre els morts .