L'Escola Municipal de Formació d'Adults de Súria ha obert el termini d'informació i inscripcions

per al curs 2013-14. La principal novetat en l'oferta formativa serà la incorporació de classes de graduat en ESO. L'oferta de l'Escola d'Adults és: alfabetització: aprendre a llegir i escriure en català i castellà; neolectors I-II: perfeccionament de lectura i escriptura; ampliació de coneixements I-II: llengua catalana i castellana, matemàtiques i experiències; cursos per a persones nouvingudes: llengua catalana i castellana; català inicial, bàsic, mitjà i català oral; tallers d'informàtica; curs de preparació a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà. Graduat en ESO per a persones adultes.